Elektros gamyba

Kylančios elektros energijos kainos, klimato kaita ir valstybės taikomos paramos priemonės daugelį vartotojų skatina savosioms reikmėms įsirengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines. Lietuvoje daugiausiai įrengiama saulės šviesos elektrinių. Energijos skirstymo operatorius 2022-03-31 skelbta informacija nuosavas saulės elektrines turinčių vartotojų skaičius Lietuvoje jau viršija 20 tūkst., įskaitant tiek įsirengtas, tiek įsigytas (nuotolines) elektrines.

Saulės šviesos elektrinės namams ir verslui

Susisiekite ir gaukite mūsų pasiūlymus!

Įvertinę Jūsų pateiktą informaciją parinksime kokybišką įrangą, pateiksime pasiūlymus dėl saulės šviesos elektrinės dokumentacijos parengimo, įrangos tiekimo, diegimo ir priežiūros.

PV*SOL Premium programine įranga modeliuojame saulės šviesos elektrines. Šią paslaugą siūlome klientams, kurie planuoja didelės galios saulės šviesos elektrines, siekia tiksliau įvertinti elektros energijos generacijos apimtis, nuostolius dėl šešėlių, perteklinės elektros energijos srautus ir pan.

Elektrinių įrengtoji galia

Litgrid duomenimis Lietuvoje 2022-01-06 bendra elektrinių įrengtoji galia sudarė 3669 MW. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių įrengtoji galia sudarė 1153 MW (31,4%).

Neatsinaujinantys ištekliai 2516MW
Vėjo elektrinės 671MW
Saulės elektrinės 259MW
Hidroelektrinės 128MW
Biomasės elektrinės 58MW
Biodujų elektrinės 37MW