Elektros sąnaudų mažinimas

Priemonių, susijusių su elektros energijos sąnaudų mažinimu, parinkimas/modeliavimas ir įrangos tiekimas yra pagrindinė mūsų veiklos sritis.
Siekiant nustatyti elektros energijos sąnaudų mažinimo potencialą, parinkti efektyvias technines ir organizacines elektros energijos sąnaudų mažinimo priemones, nustatyti jų atsipirkimą, rengiame įvairios apimties vertinimus. Vertinimai gali būti atlikti atskirų elektros energijos imtuvų/imtuvų grupių atžvilgiu (pvz., elektros varikliai, apšvietimas, oro kompresoriai, kt.), procesams, veikloms. Visą įmonių veiklą apimančių vertinimų ataskaitas rengiame taip, kad esant poreikiui jų turinį galima būtų lengvai perkelti į energijos vartojimo auditų ataskaitas. Taip sudarome galimybes įmonėms minimaliais kaštais nustatyti prioritetines elektros energijos sąnaudų mažinimo sritis, tinkamai pasirengti elektros energijos sąnaudų mažinimo priemonių finansavimui, įsigijimui ir diegimui.
Nuo 2015 m. kartu su atestuotais auditoriais atliekame visas energijos rūšis ir visus procesus apimančius energijos vartojimo auditus. Turime patirties rengiant auditus įvairiose maisto, chemijos, baldų gamybos, metalo apdirbimo, elektronikos, siuvimo, krovos, kt. įmonėse.

Elektros variklių efektyvumas

Europos Komisijos (EK) skelbiamais duomenimis Europos Sąjungoje (ES) yra naudojama apie aštuoni milijardai elektros variklių, kuriuose sunaudojama beveik 50% ES pagamintos elektros energijos¹.
Spręsdama klimato kaitos ir konkurencingumo klausimus EK 2009-07-22 reglamentu (EB) nr. 640/2009 nustatė elektros variklių (vienpakopiams, trifaziams 50Hz arba 50/60Hz, 2-6 polių, 0,75-375 kW galios, iki 1000 V vardinės įtampos indukciniams varikliams) ekologinio projektavimo reikalavimus taip užtikrindama, kad ES bus gaminami, tiekiami ir daugiau naudojami aukštesnio efektyvumo elektros varikliai. Nuo 2021 m. liepos mėn. reglamentas (EB) nr. 640/2009 buvo pakeistas  reglamentu (ES) 2019/1781 (įtraukti nuo 0,12 kW iki 0,75 kW galios, 60 Hz, vienfaziai, 8 polių elektros varikliai; nustatyta, kad elektros varikliai nuo 75 kW iki 200 kW turės atitikti IE4 lygį nuo 2023 m. liepos mėn.²; reglamentuojamas kintamo greičio pavarų efektyvumas). Atsižvelgiant į bendrą pakeisto reglamento poveikį, metinis sutaupymas iki 2030 m. padidės iki 110 TWh, kiekvienais metais bus išvengta 40 mln. tonų išmetamo CO₂ kiekio.

Elektros variklių energijos efektyvumo klasės reglamentuojamos standartuose IEC/EN 60034-30 ir IEC/TS 60034-31 (IE1 yra žemesnė klasė, o IE5 yra aukščiausia).

¹ Europos Komisija
² Pagal reglamentą (EB) nr. 640/2009 varikliai turi pasiekti IE3 efektyvumo lygį arba atitikti IE2 ir būti aprūpinti kintamo greičio pavara – elektriniu įtaisu, kuris reguliuoja variklio greitį

Apšvietimo efektyvumas

Apšvietimas dažniausiai yra naudojamas tiesioginiams žmonių poreikiams (keliams, teritorijoms, įvairios paskirties patalpoms ir objektams apšviesti), gyvulininkystėje ir augalininkystėje. Tinkamų apšvietimo sprendimų parinkimas ir naudojimas kiekvienoje iš minėtų sričių yra savitas, reikalaujantis atitinkamų kompetencijų.

Šiuo metu efektyviausiu yra laikomas LED (šviesos diodų) apšvietimas. Pirmaujančių apšvietimo įrangos gamintojų parduodamų šviestuvų efektyvumas siekia daugiau kaip 170 lm/W (palyginimui³: šviestuvo su T8 vamzdine lempa apie 32-52 lm/W, šviestuvo su aukštaslėge gyvsidabrio garų lempa apie 26-39 lm/W, šviestuvo su metalo halogenų lempa apie 53-62 lm/W, šviestuvo su aukštaslėge natrio garų lempa apie 47-85 lm/W).

Dirbtinis darbo vietų apšvietimas Lietuvoje reglamentuojamas Lietuvos higienos norma HN 98:2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai” (nauja redakcija galioja nuo 2014-11-01), kuri yra sukurta perkeliant ir savaip interpretuojant Europos Sąjungoje taikomų apšvietimo standartų nuostatas. Dėl šios priežasties rekomenduojame vadovautis aukštesnio teisinio lygio dokumentais – galiojančios redakcijos standartais LST EN 12464-1:2021 “Šviesa ir apšvietimas – Darbo vietų apšvietimas – 1 dalis: Darbo vietos patalpose”, LST EN 12464-2:2014 “Šviesa ir apšvietimas – Darbo vietų apšvietimas – 2 dalis: Darbo vietos statinių išorėje”, LST EN 12193:2019 “Šviesa ir apšvietimas. Sporto įrenginių apšvietimas”.
Avarinio/evakuacinio apšvietimo įrengimas Lietuvoje yra reglamentuojamas Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėse (galioja nuo 2011-02-11). Europos Sąjungoje galioja standartas LST EN 1838:2013 “Apšvietimo įranga. Avarinis apšvietimas”.
Kelių ir gatvių apšvietimas (išskyrus pėsčiųjų perėjų apšvietimą) reglamentuotas standartuose CEN/TR 13201-1:2014 “Kelių apšvietimas – 1 dalis: Apšvietimo klasių parinkimo vadovas”, LST EN 13201-2:2016 “Kelių apšvietimas – 2 dalis: Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai”, LST EN 13201-3:2016 “Kelių apšvietimas – 3 dalis: Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas”, kitais viešojo transporto apšvietimo ir kelių tunelių evakuacinio apšvietimo sistemų įrengimą reglamentuojančiais standartais. Planuojant pėsčiųjų perėjų apšvietimą rekomenduojama vadovautis Vokietijos standartų DIN 67523-1:2010-06 “Beleuchtung von Fußgängerüberwegen (Zeichen 293 StVO) mit Zusatzbeleuchtung – Teil 1: Allgemeine Gütemerkmale und Richtwerte” ir DIN 67523-2:2010-06 “Beleuchtung von Fußgängerüberwegen (Zeichen 293 StVO) mit Zusatzbeleuchtung – Teil 2: Berechnung und Messung” nuostatomis.

³ Lyginama su gaubtą turinčiu šviestuvu, įvertinti preliminarūs šviesos srauto nuostoliai šviestuve

Profesionalaus apšvietimo sprendimai

Planuojate atnaujinti ar įrengti apšvietimą?
Susisiekite ir gaukite mūsų pasiūlymus!

Remiantis Jūsų pateikta informacija, pažangia DIALux programine įranga atliksime apšvietimo modeliavimą, parinksime atitinkančią reikalavimus apšvietimo įrangą, pateiksime pasiūlymus dėl jos tiekimo ir diegimo, įvertinsime investicijų atsipirkimą.

Priemonių parinkimas | Įrangos tiekimas | Įrengimas | Priežiūra

Elektrinių planavimas | Įrangos tiekimas | Įrengimas | Priežiūra