Elektros vartojimas

 

Vykstant įvairiems ekonominiams, politiniams, technologiniams ir kt. pokyčiams svarbiais iššūkiais tampa ne tik verslo procesų aprūpinimas elektros energija, bet ir efektyvus elektros energijos vartojimas.

Susisiekite, mes galime padėti Jums tapti konkurencingesniais ir tausojančiais aplinką.

Aktuali informacija

 

Mokestinės naštos mažinimas elektros energijai imliai pramonei
Intensyviai elektros energiją naudojančių pramonės šakų įmonės, už per metus suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh, gali susigrąžinti 85% viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

2019 m. patvirtinta VIAP kainos dalis sudaro 0,881 ct/kWh.

VIAP elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašas (VII skyrius)

Atsiskaitykite už elektros energijos taupymo priemones dalimis!

Reikalingas elektros įrangai ir/ar įrengimo paslaugoms įsigyti lėšas galite pasiskolinti ir sugrąžinti dalimis.

Paskolas gali gauti fiziniai asmenys, ūkininkai ir individualią veiklą vykdantys asmenys. 

 

Maksimali suma – 15.000 EUR

Maksimalus terminas – 60 mėn.
Avansas – nuo 0% iki 70%

 

Finansavimo pasiūlymai teikiami gavus asmens sutikimą dėl mokumo rizikos vertinimo.

Kuo galime būti naudingi

 

 • Optimizuosime elektros energijos sąnaudas (atliksime energijos vartojimo auditą)

 • Padidinsime aprūpinimo elektros energija patikimumą

 • Pagerinsime elektros tinklo kokybės parametrus

 • Tinkamai parinksime elektros taupymo priemones

 • Įrengsime elektros apskaitą, atliksime elektros parametrų ir apšvietimo matavimus

 • Patieksime kokybišką su realiomis garantijomis elektros įrangą

 • Pasiūlysime finansavimo sprendimus elektros įrangai įsigyti ir/ar įrengti

 • Parengsime techninį (darbo) projektą

 • Sumontuosime ir suparametruosime elektros įrangą

 • Užtikrinsime tinkamą projekto valdymą

 • Prižiūrėsime apšvietimo sistemą

 • Atstovausime sprendžiant įvairius klausimus su energetikos įmonėmis ir valstybės institucijomis